Preporuke Filmova
Filmovi


December 29, 2013

Gordana Zafranovic – Osnovni Filmski Pojmovi

OSNOVNI-FILMSKI-POJMOVI-

Odlična knjiga Gordane Zafranović. Ukoliko želite da malo više znate o osnovama filma i alatom kojim se film služi, ovo je idealna knjiga za vas. Za početnike, odlično štivo.

Sadržaj knjige:

Doslo je vreme slike

San o večnom postojanju
od Altamire do kinematografa

Šta sa dvojnikom?
od Zh. Melijes do R. Kanuda

Ka totalnom filmu
Približavanja stvarnosti udaljavanjem od realizma

Zabranjena montaža
Stvarnost ili njena slika

Gramatika imaginacije

Kadriranje
– Kadar
– Scena
– Sekvenca
– Film
– Sinopsis
– Scenario
– Knjiga snimanja
– Story board

Filmski planovi
Karakter filmskih planova i njihova uloga u montažnoj kompoziciji
– Total
– Srednji plan
– Americki plan
– Srednje krupan plan
– Krupan plan
– Detalj
– Dvoplan
– Plan – Kontraplan
– Osa akcije

Rakursi
Karakter filmski rakursa, njihova uloga i mesto u montaznoj kompoziciji
– Gornji rakurs
– Donji rakurs
– Specialjni rakursi

Kretanja
Karakteri filmskih kretanja i njihovi uticaji na montazu

Kretanje kamere
Karakter kretanja kamere i njihov uticaj na montažu
– Švenk – panorama
– Far (vožnja unapred)
– Far (vožnja unazad)
– Paralelna vožnja
– Kružni far
– Kran

Mizanscenska kretanja (Karakter mizanscenskih kretanja i njihov uticaj na montažu)
Pravac, brzina, priroda i struktura kretanja
– Zaostalo ili produženo kretanje
– Vremenske deformacije kretanja
– Usporeno kretanje
– Zaustavljeno kretanje
– Ubrzano kretanje

Likovna struktura filmske slike (objektivna i montažna likovnost):
– Likovna kompozicija kadra
– Dubinska kompozicija kadra
– Dramska kompozicija kadra

Filmski prostor
– Realan filmski prostor
– Scenografija

Filmsko vreme
– Realno vreme
– Sadasnje vreme
– Retrospekcija
– Buduće vreme
– Ciklično vreme
– Zaustavljeno vreme

Direktna, indirektna i prenesena filmska narativnost
– Snovi
– Simbol
– Metafora
– Elipsa
– Eufemizam

Od istine do laži – od laži do istine

Montažom ka totalnoj iluziji
– Karakter i principi montažnih formi

Tehnički aspekti montaže
– Princip kontinuiteta
– Princip orijentacije
– Filmski ritam

Dramatuški aspekti montaže
– Linearna montažna naracija
– Nelinearna asocijativna montažna narativnost
– Montažna analogija
– Montažna antiteza
– Montažna polifonost
– Montažni lajtmotiv

Montažne vremenske inverzije
– Retrospektivna inverzija
– Montažna naizmeničnost ili sinhronost
– Paralelna ili uporedna montaža

Stil i montažaAbout the Author

avatar
Milos Itic
Filmski Reditelj i Kriticar. Rodjen u Vranju. Zivi u Nisu.
0 Comments


Be the first to comment!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *